User Tools

Site Tools


robinson_listen:robinson_listen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
robinson_listen:robinson_listen [2010/11/12 09:17]
deva
robinson_listen:robinson_listen [2010/11/12 09:43] (current)
deva
Line 2: Line 2:
 =====Findes Robinson Listen virkelig?===== =====Findes Robinson Listen virkelig?=====
 Der er florerer rygter om at Robinson Listen er opfundet af medierne - //dette er ikke sandt!//\\ Der er florerer rygter om at Robinson Listen er opfundet af medierne - //dette er ikke sandt!//\\
-**Robinson Listen findes** og administreres af borgerservice i din hjemkommune.+**Robinson Listen eksisterer** og administreres af borgerservice i din hjemkommune.
  
 =====Hvordan kommer jeg på Robinson Listen?===== =====Hvordan kommer jeg på Robinson Listen?=====
 For at komme på listen skal du kontakte borgerservice i din kommune og sige at du gerne vil tilmeldes "markedsføringsbeskyttelse".\\ For at komme på listen skal du kontakte borgerservice i din kommune og sige at du gerne vil tilmeldes "markedsføringsbeskyttelse".\\
-Derefter vil du komme med på Robinson Listen som sammensættes af CPR-kontoret med jævne mellemrum (jeg er ikke bekdnt med hvor ofte).\\+Derefter vil du komme med på Robinson Listen som sammensættes af CPR-kontoret med jævne mellemrum (jeg er ikke bekendt med hvor ofte).\\
 Læs mere om listen her: Læs mere om listen her:
 http://www.cpr.dk/cpr/site.aspx?p=132&t=ForsideVisartikel&Articleid=4323 http://www.cpr.dk/cpr/site.aspx?p=132&t=ForsideVisartikel&Articleid=4323
  
 =====Hvad kan jeg gøre hvis de (telefonsælgerne) alligevel ringer til mig?===== =====Hvad kan jeg gøre hvis de (telefonsælgerne) alligevel ringer til mig?=====
 +Hvilke sanktionsmuligheder har man overfor telefonsælgere som ikke overholder reklamebeskyttelsen?\\
 [12 Nov. 2010] - Jeg arbejder på at finde ud af det og skriver mere her når jeg finder ud af det. [12 Nov. 2010] - Jeg arbejder på at finde ud af det og skriver mere her når jeg finder ud af det.
 +
 +=====Hvor kan jeg læse mere?=====
 +  * http://www.dr.dk/DR1/kontant/2006/10/10133646.htm - En artikel fra Kontant på DR om reklamebeskyttelse.
robinson_listen/robinson_listen.1289549868.txt.gz · Last modified: 2010/11/12 09:17 by deva