User Tools

Site Tools


robinson_listen:robinson_listen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
robinson_listen:robinson_listen [2010/11/12 09:20]
deva
robinson_listen:robinson_listen [2010/11/12 09:43] (current)
deva
Line 11: Line 11:
  
 =====Hvad kan jeg gøre hvis de (telefonsælgerne) alligevel ringer til mig?===== =====Hvad kan jeg gøre hvis de (telefonsælgerne) alligevel ringer til mig?=====
-Hvilke sanktionsmuligheder har man overfor tyelefonsælgere som ikke overholder reklamebeskyttelsen?\\+Hvilke sanktionsmuligheder har man overfor telefonsælgere som ikke overholder reklamebeskyttelsen?\\
 [12 Nov. 2010] - Jeg arbejder på at finde ud af det og skriver mere her når jeg finder ud af det. [12 Nov. 2010] - Jeg arbejder på at finde ud af det og skriver mere her når jeg finder ud af det.
 +
 +=====Hvor kan jeg læse mere?=====
 +  * http://www.dr.dk/DR1/kontant/2006/10/10133646.htm - En artikel fra Kontant på DR om reklamebeskyttelse.
robinson_listen/robinson_listen.1289550038.txt.gz · Last modified: 2010/11/12 09:20 by deva