User Tools

Site Tools


bisballe:opgaver_munia:retrospective

Opgaver i Munia, Retrospective

Næste retrospective: 24. oktober 2020

Hvem siger? Positive ting Negative ting Action points

12. oktober 2020

Hvem siger? Positive ting Negative ting Action points
Bent Rart at der trods alt sker noget med andre opgaver, på trods af at bordpladen fylder så meget
Tine Systemet har givet en vis forståelse fra ungernes side overfor hvad der egentlig arbejdes på, og hvorfor vi ikke bare kan sige “ja” til det projekt de lige nu og her ønsker
Tine Behov for fleksibel tænkning omkring opgaver der trækker ud - når vi når datoer hvor det er besluttet at lave andre ting (fx server i efterårsferien) er det vigtigt at vi er fleksible til at sætte andre nuværende opgaver på pause i “Next”, og genoptage når den akutte opgave er løst.
Tine Backloggen er fortsat noget uoverskuelig. Kan vi gøre noget? Samle nogle ting i kategorier/kasser? Fx have… Have kan samles, øvrige er svære at sætte i box. Vi fortsætter med tags
Tine At fejre sejrene betyder ikke vi ikke må trække noget i “Done” før vi har vist det til ungerne :) Det må være en individuel vurdering af hver opgave. Behov for at se på reglerne? Reglerne er fine og generelle.

20. september 2020

Hvem siger? Positive ting Negative ting Action points
Begge Det kører helt fint. Der er en god balance.

31. august 2020

Hvem siger? Positive ting Negative ting Action points
Tine Holder fokus - også når overskuddet er lavt. 80%-syndromet er kommet til livs, selv om der sker pludselig brandslukning af andre ting
Tine Svinger mellem at føle at “der er styr på det, vi når noget selv om vi er flade” og at føle at der er “alt for mange opgaver vi aldrig vil nå til, fordi vi ikke har mere tid” - og det bliver meget tydligt, når man irriteres over noget, som allerede er på Backlog'en, samt at kompensere for det ved at knokle mere selv om overskuddet ikke er der, og nedprioritere familie/ungerne/hinanden.
En opdeling af Backlog i “Immediate Backlog”, som er det vi laver indenfor fx næste halve år, og “Longterm Backlog”, som er syltekrukken, vil hjælpe på dette
Tine Retrospective referat og action points skal opprioriteres over “Current” opgaver, hvis det ikke skal være spild af tid
Førstkommende (fælles) lejlighed efter Retrospective. Skrevet i Guidelines, og udført første gang
Tine Whiteboard til ikke-Munia-egnede opgaver føles som “at snyde foran”, prioritere udenom fællesskabet
Hurtig sparring om nogen af opgaverne i virkeligheden skulle prioriteres i Munia, også selv om det fx er bage til madpakker…
Bent Det virker fint med at sørge for at der er noget til alle i “Current”, også uden Assignees
Bent Vi skal blive bedre til ikke at lave Munia
Bevidsthed om hvornår vi laver opgaver, og hvornår vi prioriterer familie/hinanden.
Bent Vi skal blive bedre til at fejre vores sejre!
Guidelines opdateres med nye procedurer for at flytte opgaver i “Done” - og involvere familien - evt. reminder øverst på siden
Bent Mangler bedre værktøjer til Backlog-organisering

15. august 2020

Hvem siger? Positive ting Negative ting Action points
Bent Stopper 80%-syndromet
Bent Fedt at Tine har taget så godt imod det
Bent, Tine Bent: Guidelines bør nedskrives: Fx hvad skal være opfyldt før noget kan flyttes i Current? Nye states til grooming; Tine: Vi har kørt en lang periode med skiftende regelsæt fordi Bent kom i tanker om noget man plejer. For forvirrende. Vi skal blive enige om spilleregler og følge dem eller tage dem op til revision.
Lav wikiside og bliv enige om guidelines
Bent Indføres iteration på processen. Hver anden uge? Månedligt?
Beslut et interval og en dagsorden
Bent Behov for fast interval på backlog gennemgang
Bent, Tine Bent: Behov for tagging af opgaver: Haster, Laves af os, Laves af andre, Arbejde vs. Administrativt. Tine: Kategorier af ting: Kræver involvering af andre, Praktiske ting vi selv styrer, Vedligehold, Semi-vedligehold (fx have), Hygge/krea (fx madpakkebog) ()
Bent implementerer. Beslut kategorier. Midlertidig løsning: unicode mærkater.
Bent Behov for Assignees på opgaver - det skal sikre at der er noget til begge i Current. Alternativt bedre synliggørelse mellem dine, mine og vores opgaver (ingen Assignees)
Bent Behov for at involvere ungerne - overvej hvordan vi kan involvere ungerne
Bent Lav Bent hobby-board
Ændre vedligeholds-boarded til Bents private board
Bent Behov for cron-job/cli
Tine Det giver en følelse af at projekterne er fælles (i stedet for konkurrence mellem dine og mine projekter)
Tine Det giver et drive - der sker faktisk noget, også på trælse opgaver
Tine Rækkefølgen opgaverne står i skal bruges til prioritering. Kunne være rart med knapper til at “bumpe” en opgave ⯅ ⯆. Evt. en “To top” knap.
Tine Opgaverne i Current (og Next) skal have større diversitet - der skal både være noget til de dage man orker at knokle, og til aftener hvor man bare skal sidde stille
Indføres via Guidelines
Tine Mangler “fast track” for akutte vedligeholdsopgaver, fx “Rense toilet og håndvask” - det duer ikke med 1 uges liggetid i Incoming. Whiteboard til småtteri/skal laves i dag ad hoc opgaver?
Whiteboard kan benyttes for dag-til-dag opgaver, fx “Madpakkesmøring” og “Toiletter&håndvaske”
Tine Der er flere eksempler på utilstrækkelig grooming - ved ikke hvad jeg skal med opgaverne.
Indføres via Guidelines
Tine Børn nedprioriteres - både tidsmæssigt og i vigtigheden af opgaverne. Vi skal passe på at drivet på praktiske opgaver ikke æder al familie-tid. Vi skal også huske at prioritere “mindre vigtige” opgaver som er vigtige for børnene, eller som giver dem en følelse af også at blive prioriteret
bisballe/opgaver_munia/retrospective.txt · Last modified: 2020/10/12 21:15 by tine